Dokter Jan Van de Velde

Ik stel mezelf graag even voor:

Ik ben al 35 jaar actief als huisarts in Aalst en intussen goed gekend als dokter Jan.
Naast de wetenschappelijke benadering in de uitoefening van mijn beroep
vind ik het ook belangrijk de patiënten een warm onthaal te bieden om zo een vertrouwensband met hen te kunnen opbouwen.
Steeds welkom in mijn praktijk!

Huisartsgeneeskunde

In onze praktijk kan u terecht voor huisartsgeneeskunde in al haar aspecten. Onze onthaalmedewerkster staat u graag te woord. Doorlopend consultatie zonder afspraak, elke dag ‘s morgens en ‘s avonds. Woensdag enkel in de voormiddag.

Sportgeneeskunde

Erkend keuringsarts en sportarts, zich richtend naar de meest diverse sporttakken (lopen, wielrennen, voetbal, basket, …)
maar ook naar meer specifieke sporttakken zoals duiken, motorcross, turnen, engelse bokssport. Het meest leggen we ons toe op de verzorging van letsels allerlei, grote en kleine gewrichten, spierstelsel en rug pathologie.

Medische activiteit woonzorgcentrum

Erkend CRA arts en aldus jaren werkzaam in een WZC ten behoeve van bewoners. Coördinatie van de medische problematiek voor de oudere patiënt(e) met zijn of haar diverse noden.

Manuele geneeskunde

Vanuit het perspectief dat sporters in beperkte mate medicatie mogen gebruiken (dopingreglement) is het idee ontstaan om ons te bekwamen in geneeswijzen die mogelijks een alternatief kunnen bieden.
Erkende bekwaamheid in de manuele therapie opleiding Universiteit Leuven.